Verktygsväska 6910-11 BAS:

Verktygsväska 6910-12 BAS med Knipextänger:

Verktygsväska 6910-13 & 6913-14

6910-13 innehåller BAS 6910-11 och skruvmejselsats 5696-8.
6910-14 innehåller BAS med Knipex 6910-12 och skruvmejselsats 5696-8.

Verktygsväska 6910-16:

Innehåller Verktygsväska BAS med Knipetänger utan spårskruvmejsel och skruvmejsel med bits. Skruvmejselsats 5656-22 tillagd.